ქართული ენის კურსი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კაბალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 29 ნოემბერი 2017 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 13 საათი 30 წუთი .
ქართული ენის კურსი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კაბალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 22 ნოემბერი 2017 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 13 საათი 30 წუთი .
ისწავლე ქართული. მამაკაცური საუბრები.
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ყვარელწყალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 28 ოქტომბერი 2017 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
1 2 3 4 5 6 7 8