ტრენინგი ოჯახებისთვის გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრევენციის შესახებ
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კოდა.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 16 დეკემბერი 2017 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 11 საათი 30 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 15 საათი 00 წუთი .
ტრენინგი გენდერზე და ოჯახში ძალადობაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ლენტეხი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 14 დეკემბერი 2017 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 12 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
„მიგრანტის პირველი ნაბიჯები" - საორიენტაციო შეხვედრა
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ხევი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 14 დეკემბერი 2017 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 13 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 15 საათი 00 წუთი .
1 2 3 4 5 6 7 8