მიგრანტის პირველი ნაბიჯები - საორიენტაციო შეხვედრა
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კოდა.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 26 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 13 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 14 საათი 30 წუთი .
მიგრანტის პირველი ნაბიჯები - საორიენტაციო შეხვედრა
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: სადახლო.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 26 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 16 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 17 საათი 30 წუთი .
ოფთალმოლოგის უფასო კონსულტაცია
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მარტყოფი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 26 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 11 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 15 საათი 30 წუთი .
1 2 3 4 5 6 7 8 9