შშმ პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება და საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ბერძენაული.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 21 აგვისტო 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
შშმ პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება და საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მანგლისი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 16 აგვისტო 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
შშმ პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება და საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: შილდა.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 14 აგვისტო 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
1 2 3 4 5 6 7 8 9