შშმ პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება და საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ბაკურიანი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 9 აგვისტო 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
შშმ პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება და საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ფასანაური.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 7 აგვისტო 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევასთან დაკავშირებული საკითხები
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კაბალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 20 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 17 საათი 00 წუთი .
1 2 3 4 5 6 7 8 9