სამოქალაქო კლუბის ,,ვექტორი" სხდომა
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ჯგალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 24 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 14 საათი 30 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 15 საათი 30 წუთი .
ისტორიკოსთა კლუბის ,,მატიანე" სხდომა
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ჯგალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 23 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 14 საათი 30 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 16 საათი 00 წუთი .
შეხვედრა ფერმერთა ჯგუფებთან
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ორსანტია.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 22 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 12 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 13 საათი 00 წუთი .
1 2 3 4 5 6 7 8 9