ტრენინგი "ბულინგის პრევენცია"
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: სართიჭალა.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 19 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 30 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 16 საათი 30 წუთი .
გენდერული ძალადობა და ოჯახში ძალადობა
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ორსანტია.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 19 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 14 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 16 საათი 00 წუთი .
ტრენინგ-სემინარი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ლენტეხი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 19 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 09 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
1 2 3 4 5 6 7 8 9