ინგლისური ენის გაკვეთილი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დიდი ჯიხაიში.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 29 მაისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 15 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 17 საათი 00 წუთი .
ინგლისური ენის გაკვეთილი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კაბალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 28 მაისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 16 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
ინგლისური ენის გაკვეთილი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ორსანტია.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 28 მაისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 14 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 16 საათი 00 წუთი .
2 3 4 5 6 7 8 9 10