ტრენინგი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დიდი ჯიხაიში.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 19 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 12 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
ტრენინგი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დიდი ჯიხაიში.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 18 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 12 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 18 საათი 00 წუთი .
ტრენინგი პედაგოგებისთვის
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ლენტეხი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 18 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 16 საათი 30 წუთი .
2 3 4 5 6 7 8 9 10