თავისუფალი გაკვეთილის პრეზენტაცია
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ჯგალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 18 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 09 საათი 30 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 10 საათი 30 წუთი .
ინგლისური ენის კლუბი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კაბალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 18 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 15 საათი 00 წუთი .
ინგლისური ენის კლუბი
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: კაბალი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 18 იანვარი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 15 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 17 საათი 00 წუთი .
3 4 5 6 7 8 9 10 11