ტრენინგი "ბულინგის პრევენცია"
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მეორე სვირი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 18 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 11 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 17 საათი 30 წუთი .
ტრენინგი "ბულინგის პრევენცია"
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: სართიჭალა.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 18 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 10 საათი 30 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 16 საათი 30 წუთი .
სატრენინგო შეხვედრა პროექტის მონაწილეებთან
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მანგლისი.
ღონისძიების ჩატარების თარიღი: 18 ივლისი 2018 წელი .
ღონისძიების დაწყების დრო: 12 საათი 00 წუთი .
ღონისძიების დასრულების დრო: 14 საათი 30 წუთი .
3 4 5 6 7 8 9 10 11