რა სერვისების მიღება შემიძლია ცენტრში?

საზოგადოებრივ ცენტრებში შესაძლებელია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, ეროვნული არქივის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მექანიზატორის, მაგთიკომის და ლიბერთი ბანკის სერვისებით სარგებლობა.