ვის შეუძლია საკონფერენციო დარბაზით სარგებლობა?

საკონფერენციო დარბაზით სარგებლობა შესაძლებელია, ადგილობრივი თვითმმართველობის და სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენელთა, ადგილობრივი/მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის, ასევე კერძო ან/და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ინტერესებიდან გამომდინარე.
საკონფერენციო დარბაზით სარგებლობა დაუშვებელია პოლიტიკური, რელიგიური ან სხვადასხვა სააგიტაციო შეხვედრებისა და მიზნებისთვის.